پاسپورت / ویزا | گردشگری مالزی

پاسپورت / ویزا

بازدیدکنندگان مالزی باید پاسپورت معتبر یا اسناد مسافرت دارای حداقل اعتبار 6 ماه بیش از زمان مورد نظر سفر خود را در دست داشته باشند.

اغلب ملیت‌ها برای سفرهای تجاری یا کاری نیازی به ویزا ندارند. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با نزدیک‌ترین سفارت دیپلماتیک مالزی یا دفاتر گردشگری مالزی تماس بگیرید.

از وب سایت سازمان مهاجرت مالزی بازدید کنید Malaysian Immigration Department یا وب سایت وزارت امور خارجه مالزی را مشاهده کنید Ministry of Foreign Affairs