رفع مسئولیت | گردشگری مالزی

رفع مسئولیت

توریسم مالزی هیچ گونه کمک مالی، جایزه یا هدیه اهدا شده به نام خود را از طریق هیچ رسانه‌ای و به هیچ گونه روش ارتباطی، تأیید نمی‌کند. توریسم مالزی مسئولیتی را در قبال حوادث، عواقب یا هر گونه اعتماد زیان‌آور به چنین اطلاعاتی یا آسیب‌های ناشی از چنین اقداماتی از جمله قمار، هدایای مالی یا هر نوع سرمایه‌گذاری نمی‌پذیرد. توریسم مالزی تنها مسابقات، رقابت‌ها یا فعالیت‌های مشابهی را به رسمیت می‌شناسد که رسماً توسط توریسم مالزی مدیریت و سازمان‌دهی شده باشد، لذا توریسم مالزی در قبال دعاوی شخص ثالث هیچ مسئولیت مالی یا غیره ندارد.