موزه کوتاکایانگ  | گردشگری مالزی
طبق تاریخ، این زمین 4.84 آکری جاییکه اکنون موزه ایالتی در آنجا قرار دارد، را راجا سید الوی به پسر کوچکش، سید سلیم ابن سید محمد الجفری، که وزیر ارشد شاه بود، اهدا کرده بود.

در اواخر قرن 19، سید سلیم اقامتگاه خود را ساخت و تا زمانی که این زمین بعد از امضای قرارداد بانکوک در سال 1909 به دولت فروخته شد با خانواده اش در اینجا ماند. پس از آن، این ساختمان به اقامتگاه رسمی مشاوران دولت انگلیس تبدیل شد. اولین مشاور انگلیسی، آقای میدو فراست و جانشینان وی تا جنگ جهانی دوم در سال 1941 در این خانه اقامت داشتد. از 1941 تا 1943، اداره نظامی ژاپن این ساختمان را بدست گرفت و از سال 1943 تا 1945، دولت نظامی تایلند در این ساختمان مستقر بود.

پس از استقلال مالزی، این ساختمان به اقامتگاه رسمی وزیر ارشد پرلیس تبدیل شد. پس از اینکه در اوایل دهه 1980 وزیر ارشد داتو جعفر حسن ساختمان را تخلیه کرد، به روما تتامو (مهمان خانه) معروف شد. در سال 1991، این ساختمان برای ساخت موزه ایالتی کنونی خراب شد. موزه ایالتی از لحاظ ساختار بسیار به این ساختمان قدیمی شباهت دارد. کمپلکس واریزان نگری (مجتمع میراث فرهنگی ایالتی) نیز در محوطه این موزه ایالتی قرار دارد.

رسیدن به اینجا

از راه زمینی
از شهر کانگار، وارد خیابان کولام شوید و به سمت شرق حرکت کنید تا به خیابان تون عبدل رازاک برسید. موزه در نزدیکی این تقاطع قرار دارد. بیمارستان کانگار یکی از بناهای اصلی نزدیم به موزه بیمارستان کانگار است.

با چه کسی باید تماس گرفت

For more information

تلفن : +604-977 0027

Tourism Malaysia Perlis Office

تلفن : +604-978 1235/ 1213

Related Brochure

View all brochure