پارک پرندگان کوالا لامپور    

پارک پرندگان کوالا لامپور در باغ های گیاه شناسی آرام و زیبای پردانا واقع شده است و تا مرکز شهر کوالا لامپور 10 دقیقه فاصله دارد.

این پارک که خانه بیش از 3,000 پرنده از 200 گونه مختلف محلی و خارجی است؛ مشخصه اصلی این پارک که آن را از سایر پارک های پرندگان متمایز می کند پرواز آزادانه پرندگان است.

در این پارک قدم بزنید،و از تماشای اردک های ماندارین، شاهین،منقار شاخی، شترمرغ و سایر پرندگان لذت ببرید.

از اتاق انکوباسیون تخم مرغ ها و سیستم نظارتی دیدن و نحوه گرم کردن مصنوعی تخم مرغ ها توسط انکوباتورها را مشاهده کنید.

عکس کردن با گونه های مختلف پرندگان را فراموش نکنید، و به تماشای برنامه غذا دادن به آنها و نمایش روزانه پرندگان که در آمفی تئاتر نیمه باز در ساعات 12.30 و 3.30 بعد از ظهر اجرا می شوند، بنشینید.

رسیدن به اینجا

قطار
در ایستگاه راه آهن قدیمی KTM کوالا لامپور، که نزدیک به مسجد ملی واقع شده است، از قطار مسافربری KTM پیاده شوید. تنها با 5 دقیقه پیاده روی از موزه ملی می توانید به پارک پرندگان کوالا لامپور بروید. 


خودرو
• از جالان بانگسار، مستقیم به سمت میدان ایستگاه راه آهن KTM بروید، سپس به چپ بپیچید و به سوی مسجد نگارا حرکت کنید.
• از جالان ماهامرو، به چپ بپیچید و به جالان پارلیمن بروید. وقتی به چراغ راهنما رسیدید، به راست بچیپید و به سمت بوستان دریاچه کوالا لامپور بروید. 


اتوبوس
• سوار اتوبوس سریع السیر کوالا لامپور به شماره B115 که از کوتارایا به جالان پارلیمن می رود، شوید.
• خدمات اتوبوس دو طبقه گردشگری کوالا لامپور Hop- On-Hop-Off: در ایستگاه شماره 14 رو به روی ورودی اصلی پارک پرندگان کوالا لامپور از اتوبوس پیاده شوید. اتوبوس ها هر 30 تا 45 دقیقه یکبار از این مسیر می گذرند.

با چه کسی باید تماس گرفت

Safari Bird Park & Wonderland Sdn. Bhd.

تلفن : +603-2272 1010
بازدید از وب سایت

Related Brochure

View all brochure