برج کوالا لامپور به طور شگفت آوری بر فراز بوکیت ناناس در 421 متری و 94 متری از سطح دریا قرار گرفته است و یک نمونه برجسته از آسمان خراش های شهر و احتمالا یکی از به یاد ماندنی ترین منظره هایی است که هر یک از بازدیدکنندگان کوالا لامپور همیشه به خاطر خواهند داشت.

معماری آن، بدلیل وجود بنایی که جزئیات دست نوشته های عربی، کاشی های اسلامی، نقش های کلاسیک گلدار و انتزاعی و ترکیب رنگ های آرامش بخش را نشان می دهد، نمایانگر میراث اسلامی کشور است.

به جز منظره وسیع، برج کوالا لامپور برای گردشگران شهر که عاشق طبیعت هستند بسیار جالب خواهد بود. ناحیه پوشیده از سبزه در اطراف منارا کوالا لامپور همان جنگل بوکیت ناناس، قدیمی ترین جنگل ثبت شده در کشور، است.

مساحت این جنگل 10.05 هکتار است و ریه سبز کوالا لامپور محسوب می شود. این مکان پناهگاه تعدادی گیاه و جانور بی نظیر است که منحصرا در آب و هوای گرمسیری این کشور می زیند.

رسیدن به اینجا

خودرو شخصی یا تاکسی
بازدیدکنندگان می توانند از خودرو شخصی خود یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. جاده اصلی جالان آمپانگ، جالان گرجا و جالان راجا چولان است. 


وسیله نقلیه رایگان
خدمات رایگان ایاب و ذهاب هر نیم ساعت یکبار از دروازه های اصلی حرکت کرده، از داخل جنگل پر از تپه عبور می کند و به ورودی منارا کوالا لامپور می رود.


خط آهن سریع Light Rapid Transit (LRT)
ایستگاه برج کوالا لامپور در خط PUTRA LRT (ایستگاه دانگ وانگی) است.


مونوریل
مونوریل کوالا لامپور را سوار و در ایستگاه بوکیت نناس پیاده شوید.

با چه کسی باید تماس گرفت

Menara Kuala Lumpur Sdn. Bhd.

تلفن : +603-2020 5444
بازدید از وب سایت

Related Brochure

View all brochure