Umum | Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia

Negara

Persekutuan Malaysia terdiri daripada Semenanjung Malaysia, serta negeri Sabah dan Sarawak di pulau Borneo.

Terletak antara 2º dan 7º ke Utara Garis Khatulistiwa, Semenanjung Malaysia dipisahkan daripada Sabah dan Sarawak oleh Laut China Selatan. Di utara Semenanjung Malaysia terletak negara Thailand, dan di selatan, berjiran dengan Singapura. Sabah dan Sarawak bersempadan dengan Indonesia serta Sarawak juga berkongsi sempadan dengan Brunei.

Kawasan
329,758 km persegi
Populasi
29.95 juta
Ibu Negara
Kuala Lumpur