Penduduk & Bahasa | Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia

Penduduk & Bahasa

Kaum Melayu merangkumi 57% daripada populasi, sementara kaum Cina, India dan Bumiputera serta kaum – kaum lain membentuk selebihnya penduduk negara ini.

Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang digunakan, tetapi Bahasa Inggeris juga dituturkan secara meluas. Kumpulan etnik juga bertutur dalam pelbagai bahasa dan dialek.