สกุลเงิน | การท่องเที่ยวมาเลเซีย

สกุลเงิน

สกุลเงินที่้ใช้ในประเทศคือริงกิตมาเลเซีย ตัวย่อคือ RM

อัตราแลกเปลี่่ยนอยู่ที่ USD1 = RM3.15

ชาวต่างชาติสามารถแลกเงินสกุลต่างประเทศได้ที่ธนาคารและผู้ให้บริการแลกเงินตราต่างประเทศในมาเลเซีย