ทั่วไป | การท่องเที่ยวมาเลเซีย

ประเทศ

สหพันธรัฐมาเลเซียประกอบด้วยคาบสมุทรมลายู และรัฐซาบาห์และซาราวักซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว

ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ระหว่าง 2º และ 7º เส้นศูนย์สูตรเหนือ โดยมีทะเลจีนใต้แบ่งคาบสมุทรมลายูออกจากรัฐซาบาห์และซาราวัก ด้านเหนือของคาบสมุทรมลายูติดกับประเทศไทย ทางทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์ รัฐซาบาห์และซาราวักติดกับพรมแดนอินโดนิเซีย โดยรัฐซาราวักจะมีพรมแดนส่วนหนึ่งติดกับประเทศบรูไนด้วย

พื้นที่
329,758 ตารางกิโลเมตร
ประชากร
29.95 ล้านคน
เมืองหลวง
กัวลาลัมเปอร์