วันหยุดประจำชาติ | การท่องเที่ยวมาเลเซีย

วันหยุดประจำชาติ

วันขึ้นปีใหม่*, วันฮารีรายอดุลอัฏฮา*, วันเฉลิมฉลองการก่อตั้งรัฐ**, วันตรุษจีน *, วันปีใหม่อิสลาม*, วันประสูติท่านศาสดาโมฮัมหมัด*, วันแรงงาน*, วันวิสาขบูชา*, วันเฉลิมพระชนมพรรษา*, วันชาติ* # วันฮารีรายออิดิลฟิตรี้*, วันคริสต์มาส*

หมายเหตุ:
* วันหยุดประจำชาติ
** ปุตราจายา, กัวลาลัมเปอร์ และลาบวนเท่านั้น
# ยกเว้นลาบวนและซาราวัก