สภาพอากาศ | การท่องเที่ยวมาเลเซีย

สภาพอากาศ

อากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21ºC (70ºF) ถึง 32ºC (90ºF)

พื้นที่สูงจะหนาวกว่า โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 15°C (59° F)

ถึง 25°C (77°F) ปริมาณน้ำฝนต่อปีคือ 2,000 - 2,500 มม.