สุขภาพและความปลอดภัย | การท่องเที่ยวมาเลเซีย

สุขภาพและความปลอดภัย

ภาวะขาดน้ำและอาการไหม้แดด


มาเลเซียเป็นประเทศที่แสงแดดแรงตลอดปี ดังนั้น นักท่องเที่ยวจะต้องดูแลผิวเพื่อป้องกันผิวไหม้แดดอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ อาการขาดน้ำและการสูญเสียเกลือแร่ทางเหงื่อคืออีกสองปัญหาที่พบได้บ่อยในหมู่นักเดินทางที่ไม่ได้เตรียมตัว คุณควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อชดเชยการสูญเสียเกลือแร่ของร่างกาย นำเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นมาด้วย

ยุง


เนื่องจากมาเลเซียมีสภาพอากาศชื้นตลอดทั้งปี ดังนั้น จึงพบเห็นยุงได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน โรคสำคัญที่มียุงเป็นพาหะได้แก่ มาลาเรีย ไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ หากต้องไล่ยุง แมลงดูดเลือด และแมลงขาปล้องชนิดอื่นๆ ให้ทาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงที่มีส่วนผสมของ DEET ลงบนผิวหนังหรือเสื้อผ้า

ความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวในคาบสมุทรมลายูส่วนใหญ่จะเป็นโรคมาลาเรียมีน้อยมาก ในขณะที่นักท่องเที่ยวในเมืองกัวลาลัมเปอร์ ปีนัง และเมืองใหญ่อื่นๆ มีความเสี่ยงที่จะติดโรคเหล่านี้ต่ำ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของมาเลเซีย มีความเสี่ยงที่จะติดโรคมาลาเรียตลอดทั้งปี โดยบริเวณที่ราบชายฝั่งและพื้นที่ชายแดนมักไม่มีความเสี่ยงเรื่องนี้ โดยทั่วไป ผู้ที่จะเดินทางไปยังรัฐซาบาห์หรือซาราวักจะได้รับการแนะนำให้เรื่องการป้องกันโรคมาลาเรียตามมาตรการป้องกันโรค

ไข้เหลือง


ไม่มีความเสี่ยงในการติดไข้เหลืองในประเทศมาเลเซีย หากคุณเดินทางมาจากประเทศต่างๆ ในอเมริกาใต้หรือแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา จะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

อาหาร


สุขอนามัยด้านอาหารทั่วประเทศอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยเท่านั้น เลือกอาหารจากร้านค้าริมถนนอย่างระมัดระวัง ดื่มเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดหรือน้ำต้ม หรือน้ำอัดลมบรรจุขวดหรือกระป๋องเท่านั้น ถ้าเป็นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำประปา น้ำจากน้ำพุ หรือก้อนน้ำแข็ง ในกรณีที่ไม่สามารถหาน้ำบรรจุขวดได้ ให้ใช้เม็ดไอโอดีน หรือแผ่นกรองน้ำแบบพกพาเพื่อทำความสะอาดน้ำก่อนดื่มเสมอ นอกจากนี้ ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ ที่สำคัญ ควรนำยาแก้โรคท้องร่วงและยาปฏิชีวนะที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ไปด้วยเพื่อรักษาอาการท้องร่วงระดับปานกลางหรือระดับรุนแรงด้วยตนเอง

การฉีดวัคซีน


ผู้ที่เดินทางมายังประเทศมาเลเซียควรได้รับวัคซีนต่อไปนี้: โปลิโอ (วัคซีนในเด็ก) บาดทะยัก (วัคซีนในเด็ก) ไทรอยด์ (โรคที่มากับน้ำและอาหาร) ตับอักเสบ A (โรคที่มากับน้ำและอาหาร)

สำหรับผู้ที่เดินทางออกนอกเมือง ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้สมองอักเสบ วัณโรค และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังรัฐซาบาห์และซาราวัก ควรฉีดวัคซีนโรคมาลาเรียด้วย