ข้อตกลงการใช้งาน | การท่องเที่ยวมาเลเซีย

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อมูลที่กล่าวอ้างในสิ่งพิมพ์อีกทั้งมีการจัดทำเว็บไซต์นี้ได้รับการรับรองว่าถูกต้องในขณะตีพิมพ์การท่องเที่ยวมาเลเซียจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด การแก้ไขและความไม่ถูกต้องใดๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น

ในการอ้างอิงถึงบริษัท,องค์กร หรือสินค้าและบริการต่างๆในเว็บไซต์นี้ การท่องเที่ยวมาเลเซียไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดที่จะรับรองหรือแสดงเจตนาอันเป็นการรับรองถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

ลิงก์ที่เชื่อมโยงในเว็บไซต์นี้จะนำคุณออกจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวมาเลเซีย ซึ่งลิงก์หรือเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบหรือควบคุมดูแลของการท่องเที่ยวมาเลเซีย การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อรับรองเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงนี้แต่อย่างใด

ลิขสิทธิ์

เนื้อหา กราฟฟิก และมัลติมีเดียทั้งหมดที่แสดงไว้ในไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และถือเป็นทรัพย์สินของการท่องเที่ยวมาเลเซียและ/หรือ ผู้จัดหาสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวมาเลเซีย ห้ามไม่ให้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียน เครื่องหมาย กราฟฟิก หรือรูปภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากการท่องเที่ยวมาเลเซียอย่างชัดเจน

การท่องเที่ยวมาเลเซียยินดีรับคำร้องขออนุญาตใช้งานเนื้อหาหรือวัสดุอื่นๆ ในเว็ปไซต์นี้ โดยจะพิจารณาให้อนุญาตเป็นรายๆ ไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ทางอีเมลล์ที่ : webmaster@tourism.gov.my

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ในขั้นตอนการลงทะเบียน เราขอข้อมูลต่างๆ ของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมลล์ วันเกิด เพศ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ อุตสาหกรรม และความสนใจส่วนตัว เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ

การท่องเที่ยวมาเลเซียไม่ได้ให้เช่า จำหน่าย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นหรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในเครือ ยกเว้นในกรณีที่มีการจัดหาสินค้าและบริการตามคำร้องขอของคุณ

การท่องเที่ยวมาเลเซียอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในเว็บไซต์นี้ รวมทั้ง กิจกรรมออนไลน์ของการท่องเที่ยวมาเลเซีย โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมออนไลน์ของเรา เพื่อให้เราสามารถมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่คุณสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ เรายังมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทด้านการตลาดที่ทำงานให้แก่การท่องเที่ยวมาเลเซียตามสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถมอบข้อเสนอและโปรโมชั่นให้แก่คุณได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ในการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างใดทั้งสิ้น

นโยบายความปลอดภัย

การปกป้องข้อมูล

เรานำเทคโนโลยีชั้นนำมาใช้ในการปกป้องข้อมูลที่คุณมอบให้แก่เรา และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยนำมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดมาใช้

ความปลอดภัยของหน่วยเก็บข้อมูล

ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเก็บรักษาและดููแลความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เหมาะสม