Halkı & Dil | Turizm Malezya

Halkı & Dil

Malaylar nüfusun %57’sini oluştururken, Çinliler, Hintliler ve Bumiputera’lar ile diğer ırklar ülke nüfusunun kalanını oluşturmaktadır.

(Bahasa Melayu) Malay, kullanımda olan ulusal dildir, ancak İngilizce de çoğu kişi tarafından konuşulmaktadır. Etnik gruplar ayrıca çeşitli diller ve lehçelerde de iletişim kurmaktadır.